Sadržaj

Knjiga bez naziva / umetnička knjiga

„Knjiga bez naziva“ nastala je iz moje lične, intimne arhive fotografija i pisama prevedenih u formu grafičkog lista. U knjizi se prepliću arhiv savremenosti i arhiv bliske pošlosti (ratne 99-e godine). Fotografije, crteži, pisma i odlomci iz određenih književnih dela se preklapaju gradeći tako jedno novo čitanje sa ironičnim i duhovitim kontekstom.

Knjiga je štampana u tiražu od devet primeraka, a svaka sadrži devet raličitih grafičkih listova i devet praznih listova između koji ostavljaju prostor za promišljanje, kritički odnos čitaoca/posmatrača prema svakom. Tri devetke opet sa druge strane vezuju se za godinu 1999. kada sam kao devetogodišnja devojčica pisala i očekivala očeva pisma sa ratišta. Sastavljajući knjigu prošla sam kroz proces preispitivanja, na nju gledam kao na sopstvenu studiju slučaja. Sa druge strane, rad uključuje analizu odnosa privatnog i javnog, lične i kolektivne istorije.

1. list / Bila jednom..., Foto-litografija, 25 x 17,5 cm

Ovaj početak „Bila jednom...“ mi je bio drag i u njega sam imala poverenja, vratio me je u detinjstvo, a upravo to mi je i bilo potrebno da bih započela ovu knjigu. Kod ovih reči nijedno dete neće pitati: „Kada je to bilo?“. Sve što se priča dešava se ovde, sada i uvek.

2. list / Čekajući Godoa, Foto-litografija, 25 x 17,5 cm

Drugi list naglo uvodi pojavu likova, kako kroz vizuelnu predstavu (fotografija iz porodičnog albuma ,moj otac- levo sa svojim prijateljem), tako i kroz preuzeti književni tekst ( „Čekajući Godoa“, Semjuel Beket ). U likovima koji Godoa čekaju svaki dan na istom mestu čekajući tako odgovor o smislu, Beket retoričkim i dramskim efektom upečatljivo predočava ljudsku otupelst i otuđenost, umor i ništavilost. Dramatična usredsređenost na sebe, usamljenost, zbunjenost i nesaglasje sa svetom, sve to odlikuje Vladimira i Estragona, ratne drugove, čije je jedino okruženje njihovo sopstveno biće.

3. list / Dragi tata, Foto-litografija, 25 x 17,5 cm

Teatar apsurda poput Beketovog prožima se i u nastavku knjige, samo što za razliku od drugog lista koji je doveden u neposrednu vezu sa njim, treći list nastaje po istom modelu, s tim što umesto citiranja Beketa uvodim jedan lični dokument – pismo ocu iz 1999. godine. Moja fotografija iz noćnog života sa desne strane pored pisma koje sam napisala sa svega 9 godina jednako je apsurdna kao i očeva fotografija i Beketovo delo. Orgijski kolorit (preovladavnje crvene i crne) zastupljen u štampi ove foto-litografije, u kontrastu sa nevinošću dečijeg pisma doprinosi apsurdu celog grafičkog lista. Ova strana i kao samostalan rad ostavlja mnoštvo otvorenih pitanja koji se pre svega, rekla bih, odnose na ugao i poziciju čitanja istog: pozicije muškarca, oca, žene, ćerke ili neke sasvim druge. Nemost sledećeg lista belog papira daje postor za to.

4. list / Tour de Kosovo et Métochie, Digitalna štampa, 12,5 x 17,5 cm

„Poseta Kosovu i Metohiji“ , boldirani tekst na vrhu letka, poziva na dvodnevno (bivšoj) srpskoj teritoriji, dok u nastavku teksta imamo detaljan opis „turističke ture“ ( odatle potiče i naziv samog grafičkog lista: „Tour de Kosovo et Métochie“). Metodološki princip nastanka ove stranice drugačiji je od ostalih osam koje su urađene u tehnici litografije. Ovde se pojavljuje čisto preuzimanje već postojećeg materijala (u ovom slučaju je to reklamni letak) i njegovim izmeštanjem i stavljanjem u formu umetničkog dela potpuno menja koncept postojećeg lista.

5. list / Bezglave devojčice, Foto-litografija, 25 x 17,5 cm

Peti po redu list je u formi foto-kolaža, izrađen u tehnici foto-litografije, sa nadrealnom predstavom obezglavljenih devojčica poput marioneta u teatru apsurda.

6. list / Rođendanska čestitka, Digitalna štampa i muzički mehanizam, 25 x 17,5 cm

Kao šesti list pojavljuje se instalirana (uvezana u knjigu) muzička čestitka sa efektom „Jack in the box“. U unutrašnjosti čestitke koja je od kičastog sjajnog papira digitalno je odštampana fotografija aktuelnog predsednika Srbije, Tomislava Nikolića sa kontroverznim simpatizerom.

7. list / Očevo pismo., Foto-litografija, 25 x 17,5 cm

Ovaj list vraća nas opet u 99-u godinu poput prequel-a koji je karakterističan, pre svega, za film. Predstavlja pismo mog oca koje je iz forme ličnog dokumenta reprodukovan u litografski list.

8. list / Beli čaršav, Litografija na paus papiru i foto-litografija, 25 x 17,5 cm

"Beli čaršav" se sastoji iz dva preklopljena grafička lista (crtež štampan sa litografskog kamena na paus papiru i foto-litografija). Ova dva lista su u uzročno posledičnoj relaciji, približnije crtež "Beli čaršav" je likovna interpretacija scene sa fotografije.

9. list / Spomen ploča, Foto-litografija, 25 x 17,5 cm

Deveti, poslednji list je odraz prethodnih na spomen ploči. Cilj ovog lista nije namera da se zauzme politički stav, već odluka da se pomoću već dobro poznatih asocijacija koje karakterišu srpski narod otvore nova pitanja o našim nepomirljivim posebnostima i individualnim razlikama.

Neme strane

Vreme počinje ex nihiilo, ni iz čega, i završava se po završetku „bajke“. Poput pauze u bajci, čiste (neme) strane u knjizi aludiraju na prekid u vremenu („prođe devet godina“, „dugo ostaja tako“), ali i ostavljaju prostor za promišljanje.

Neme strane